Příspěvky z rozpočtu obce na r. 2020

12.12.2019 09:55
Podmínky pro přidělení příspěvků z rozpočtu obce jsou vyvěšeny zde: https://www.ou-dalovice.cz/ou/dotace-prispevky-z-rozpoctu-obce/