Příspěvky na pořízení kompostérů v r. 2020

21.01.2020 09:00

Na 15. jednání ZO byla schválená Pravidla poskytování příspěvku na pořízení kompostérů v roce 2020